Om kategorin Förskola Orkestergatan

Här kan vi diskutera allt som har med förskolan Orkestergatan att göra, inte minst den planerade evakueringen.