Sammanfattning från informationsmötet den 20 mars 2018

En väldigt kort sammanfattning från mötet med Hans Björklund och Elisabeth Andreasson från stadsdelskontoret Askim-Frölunda-Högsbo, sektor utbildning som ägde rum den 20 mars 2018, kl 17:30-19 på Orkestergatan 35. Lägg gärna till om jag glömt något:

  • Projektledningen för hela byggprojektet ligger hos lokalförvaltningen, inte hos Hans och Elisabeth, men de vill jobba med oss och framföra våra synpunkter till projektledningen.
  • Alla verkade vara överens om att Sjupundsgatan går absolut inte som läge för containerna
  • Förstudien med förslag på vilken plats ska väljas är försenad och ännu inte färdig. Detta betyder att vi har möjlighet att påverka denna förslag (hellre än att protestera mot förstudien när den är färdig)
  • En grund varför Sjupundsgatan har valts är att uppdraget för projektledningen är att hitta en plats för containers med 8 avdelningar vilket betyder att en relativt stor yta behövs. En förslag på mötet var att man söker två ställen till 4 avdelningar var som sedan samlokaliseras när den nya byggnaden är färdigt.
  • En annan förslag var att titta på den stora ytan som ligger bredvid Gitarrgatans förskola.
  • Tidigast evakueringsdatum verka vara januari 2019.
  • Nästa möte kallas förmodligen i höst. På detta mötet kommer projektledningen vara med.

På mötet fick vi två veckor på oss för att formulera en position gällande förskolans flytt till Sjupundsgatan. Son jag förstått så är detta viktigt för att övertyga projektledningen att inte rekommendera Sjupundsgatan som lämplig plats.

Mitt intryck var att någon eller några tänkte jobba med det. Stämmer det? Hör i så fall gärna av er.

Jag måste dock fråga om ni vet hur många det är som tycker att det är helt ok att paviljongerna ligger vid Sjupundsgatan? Jag är en av dem och jag var också på mötet vilket inte alla föräldrar var. Vet ni om de föräldrar som inte var med på mötet också tycker att Sjupundsgatan är en dålig idé? Jag har full respekt för de som har invändningar mot förslaget men anser att det är väldigt viktigt att ingenting signeras som om föräldragruppen är helt enig i frågan. För det är den inte.

At ta reda på denna samt andra frågor är meningen med detta forum. Men det kräver förstås att alla (eller åtminstone många) aktivt tar ställning här så att vi kan föra en diskussion och hitta en lösning som passar alla.

Min uppfattning är att eftersom Sjupundsgatan tydligen skulle innebära stora problem för många så är det viktigt att leta efter alternativ. Även för de som skulle vara nöjd med Sjupundsgatan kan ju dessa alternativ vara lika bra eller bättre än Sjupundsgatan. Med andra ord: det finns i nuläget ingen anledning att dela upp föräldrarna i pro vs kontra Sjupundsgatan. Utan tvivel har dock de som ör emot Sjupundsgatan ett mycket större tryck på sig att agera nu.

En annan tanke som några föräldrar diskuterade efter mötet är att det finns en risk att alla barn (även de som bor nära Sjupundsgatan) kan påverkas negativt om förstudien uttalar sig för Sjupundsgatan och många barn pga detta byter till en annan förskola. Tanken var att det viktigaste för barnen är att fortsatt kunna vara med sina kamrater i samma grupp och ha kvar sina pedagoger. Om många barn (och möjligtvis även några pedagoger) lämnar, så blir der inte bara en belastning för de som byter utan även för de som stannar kvar.

Som ni kanske har sett på Hjärntorgt så har förstudien för orkestergatan har presenterats för LS (vad står det för?) men måste kompletteras med ytterligare underlag. Inget sägs om vilka slags kompletteringar det handlar om eller hur länge man kan förvänta sig att det kommer att ta, men det är nog tydlig att evakuering inte kommer att ske i januari 2019.