christoph

christoph

Lektor vid Institutionen för Sociologi och Arbetsvetenskap vid Göteborgs Universitet och initiator av det här forumet.